Voor het eerst?

Wie zijn wij

De Evangelische Gemeente Ten Boer (EGTB) is een doelgerichte gemeente waar mensen God leren kennen en Hem gaan aanbidden, door ze als leden op te nemen in Zijn gezin waar ze leren om als christen te groeien en dienstbaar te zijn en worden bemoedigd om van Hem te getuigen.

EGTB staat voor Evangelische Gemeente Ten Boer, maar ook voor voor ons motto;

  • Evangelie

  • Geloven

  • Toepassen

  • Bekend maken

Bijbelgetrouw | Warm | Charismatisch | Uitnodigend | Evenwichtig

Wat doen wij

Wij zijn een gemeente waarin we vaak het belang benadrukken van een gezonde balans tussen verantwoordelijkheden en inzet enerzijds en tijd voor rust en relaties anderzijds. Maar we zijn ook een actieve gemeente, waarin we graag zoveel mogelijk verschillende talenten benutten! Naast de zondagse samenkomst, worden er (ook door week) diverse activiteiten op allerlei gebied en voor diverse doelgroepen georganiseerd. 

samenkomst

Iedere zondag om 10.30u houden we een bijeenkomst in het Buurhoes in Ten Boer

Doopdienst

Een aantal keer per jaar organiseren we een doopdienst

jaarthema

In seizoen 2023/2024 geven we onderwijs over "Groeien in Geest en Kracht"

jeugd

Eens per maand komt de jeugd op zondagochtend bij elkaar om muziek te maken, te praten en te chillen

bijbelstudie

Met enige regelmaat wordt er doordeweeks een inspirerende studie gehouden

kring

Wekelijkse bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren

Wat wij geloven

Wij geloven dat de Bijbel van God komt en via gekozen mensen aan ons is doorgegeven. De Bijbel spreekt met Gods gezag en weerspiegelt de stijl van de menselijke schrijvers. Voor ons is de Bijbel het Woord van God en de leidraad voor alles wat met ons geloof en hoe we leven te maken heeft.

Bijbel

Verlossing

God heeft de Bijbel gegeven om mensen op te roepen dicht bij Hem te leven. Hoewel de mens hiervoor is gemaakt, koos deze door de zonde voor zijn eigen weg en raakte vervreemd van God. Dit leidde tot een voortdurende stroom van zonde, zorgen en lijden. Daarom heeft de mens genade en verlossing nodig. Gods plan draait om deze verlossing, en dit kan alleen door Hem worden bereikt, door het sterven van Jezus aan het kruis. Verlossing wordt persoonlijk ontvangen door geloof en bekering. In de Bijbel legt God uit dat deze keuze ons tot Zijn kinderen maakt. Deze bekering leidt ook tot de Bijbelse doop, een doop gebaseerd op geloof door onderdompeling in water.

Jezus Christus is de eeuwige tweede persoon van de Drie-eenheid. Hij kwam vanuit de hemel, werd geboren uit een maagd en werd mens. Hij leefde zonder zonde, in perfecte gehoorzaamheid aan Zijn Hemelse Vader. Hij koos ervoor om de zonden van alle mensen op zich te nemen door aan het kruis te sterven, en zo bracht Hij verlossing en eeuwig leven voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus stond op uit de dood en ging naar de hemel, waar Hij als Koning regeert. Hij zal terugkomen naar de aarde in grote glorie, en iedereen zal Hem zien en erkennen. Dan zal Hij het eeuwige plan van God voltooien.

Jezus Christus

Heilige Geest

Een relatie met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus ontstaat door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid. Hij laat mensen zien dat ze zondig zijn en een Verlosser nodig hebben. Gelovigen die bidden, ontvangen de doop, de aanwezigheid en de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft gelovigen kracht en leiding, zodat ze de vruchten van de Geest kunnen voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Iedereen zal opstaan in een geestelijke werkelijkheid en worden geoordeeld. De Bijbel zegt dat mensen die Jezus niet hebben aangenomen, onder Zijn rechtvaardig oordeel vallen en voor altijd van God en Zijn glorie worden gescheiden. Gelovigen zullen worden verwelkomd in een eeuwige aanwezigheid van en vriendschap met God, waar ze troost zullen vinden voor hun lijden en in voortdurende blijdschap zullen leven.

Het koninkrijk van God

De Gemeente van Jezus Christus

Door het geloof in Hem worden alle Christenen automatisch leden van Zijn lichaam, de universele Gemeente van Christus. De Bijbel moedigt de gelovigen aan om regelmatig samen te komen voor lofprijzing, aanbidding, gebed en onderwijs en om het avondmaal ter vieren. De gemeente wordt opgedragen zorg voor elkaar te hebben, zich rein te bewaren en zich in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie.

Wat wij geloven

Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel van God komt en via gekozen mensen aan ons is doorgegeven. De Bijbel spreekt met Gods gezag en weerspiegelt de stijl van de menselijke schrijvers. Voor ons is de Bijbel het Woord van God en de leidraad voor alles wat met ons geloof en hoe we leven te maken heeft.

Verlossing

God heeft de Bijbel gegeven om mensen op te roepen dicht bij Hem te leven. Hoewel de mens hiervoor is gemaakt, koos deze door de zonde voor zijn eigen weg en raakte vervreemd van God. Dit leidde tot een voortdurende stroom van zonde, zorgen en lijden. Daarom heeft de mens genade en verlossing nodig. Gods plan draait om deze verlossing, en dit kan alleen door Hem worden bereikt, door het sterven van Jezus aan het kruis. Verlossing wordt persoonlijk ontvangen door geloof en bekering. In de Bijbel legt God uit dat deze keuze ons tot Zijn kinderen maakt. Deze bekering leidt ook tot de Bijbelse doop, een doop gebaseerd op geloof door onderdompeling in water.

Jezus Christus

Jezus Christus is de eeuwige tweede persoon van de Drie-eenheid. Hij kwam vanuit de hemel, werd geboren uit een maagd en werd mens. Hij leefde zonder zonde, in perfecte gehoorzaamheid aan Zijn Hemelse Vader. Hij koos ervoor om de zonden van alle mensen op zich te nemen door aan het kruis te sterven, en zo bracht Hij verlossing en eeuwig leven voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus stond op uit de dood en ging naar de hemel, waar Hij als Koning regeert. Hij zal terugkomen naar de aarde in grote glorie, en iedereen zal Hem zien en erkennen. Dan zal Hij het eeuwige plan van God voltooien.

Heilige Geest

Een relatie met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus ontstaat door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid. Hij laat mensen zien dat ze zondig zijn en een Verlosser nodig hebben. Gelovigen die bidden, ontvangen de doop, de aanwezigheid en de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft gelovigen kracht en leiding, zodat ze de vruchten van de Geest kunnen voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Het koninkrijk van God

Iedereen zal opstaan in een geestelijke werkelijkheid en worden geoordeeld. De Bijbel zegt dat mensen die Jezus niet hebben aangenomen, onder Zijn rechtvaardig oordeel vallen en voor altijd van God en Zijn glorie worden gescheiden. Gelovigen zullen worden verwelkomd in een eeuwige aanwezigheid van en vriendschap met God, waar ze troost zullen vinden voor hun lijden en in voortdurende blijdschap zullen leven.

De Gemeente van Jezus Christus

Door het geloof in Hem worden alle Christenen automatisch leden van Zijn lichaam, de universele Gemeente van Christus. De Bijbel moedigt de gelovigen aan om regelmatig samen te komen voor lofprijzing, aanbidding, gebed en onderwijs en om het avondmaal ter vieren. De gemeente wordt opgedragen zorg voor elkaar te hebben, zich rein te bewaren en zich in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie.