Privacygegevens

Privacyreglement V04-2024

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Evangelische Gemeente Ten Boer internetsite registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Evangelische Gemeente Ten Boer mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Evangelische Gemeente Ten Boer de plicht om haar leden:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Evangelische Gemeente Ten Boer worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De Evangelische Gemeente Ten Boer vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft de Evangelische Gemeente Ten Boer in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens de Evangelische Gemeente Ten Boer expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die de Evangelische Gemeente Ten Boer gebruikt en het doel van het gebruik

De Evangelische Gemeente Ten Boer verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je lid wordt of bent van de Evangelische Gemeente Ten Boer, de website bezoekt, een werknemer of vrijwilliger van de Evangelische Gemeente Ten Boer bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van de Evangelische Gemeente Ten Boer of via het contactformulier contact met ons opneemt. De Evangelische Gemeente Ten Boer verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die leden met de Evangelische Gemeente Ten Boer sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • leden of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


IP-adressen/cookies
De Evangelische Gemeente Ten Boer houdt IP-adressen bij van (potentiële) leden die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke pagina's je bij de EGTB bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) leden zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid onderaan deze pagina.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Evangelische Gemeente Ten Boer verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Evangelische Gemeente Ten Boer-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die de Evangelische Gemeente Ten Boer met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • De Evangelische Gemeente Ten Boer verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van de Evangelische Gemeente Ten Boer worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Evangelische Gemeente Ten Boer beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • De medewerkers van Evangelische Gemeente Ten Boer hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Evangelische Gemeente Ten Boer verstrekte persoonsgegevens.
  Evangelische Gemeente Ten Boer heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Evangelische Gemeente Ten Boer hanteert een termijn van twee jaar na de laatste inlog/bezoek/tienden/aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Evangelische Gemeente Ten Boer zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
  De leden van Evangelische Gemeente Ten Boer hebben toegang tot de ledenlijst door middel van een wachtwoord voor rechtvaardige doeleinden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruikt wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email op info@egtb.nl aangeven. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van de Evangelische Gemeente Ten Boer.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met de Evangelische Gemeente Ten Boer opnemen en zal de Evangelische Gemeente Ten Boer proberen er samen met jou uit de komen. Uiteraard zal de Evangelische Gemeente Ten Boer ook met de in dit verband versterkte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Je kunt met ons contact opnemen via de contactpagina

Cookies

Wat is een cookie?
We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen