Veilige kerk

De EGTB wil een veilige kerk zijn. Een kerk waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag op gebied van misbruik, manipulatie of ongewenst gedrag voorkomen wordt.

 

Daarom is de EGTB deelnemer van de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) en onderschrijven leidinggevenden binnen de EGTB de SEM-gedragscode. Als deelnemer van SEM maken wij gebruik van de SEM-klachtenregeling en het SEM-meldpunt voor misbruik door leidinggevenden. Zie de website wijzijnsem 


Vertrouwenspersonen
Binnen de EGTB zijn twee interne vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld (vrouw / man) die je kunt benaderen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag of een vorm van misbruik  binnen de EGTB. Deze vertrouwenspersonen staan open voor jouw verhaal en kunnen je adviseren hoe hier mee om te gaan. De interne vertrouwenspersonen worden voor een periode van 3 jaar aangesteld door de gemeenteleden en vaste gasten, maar opereren onafhankelijk van de gemeenteleiding/oudsten en als team worden ze gecoacht door een deskundige van de SEM. Je kunt de interne vertrouwenspersonen benaderen door een e-mail te sturen aan vertrouwenspersoon@egtb.nl.