Logo

Logo

Het logo stelt primair de mens voor. Ontvangend en gevend. Hij ontvangt vanuit de hemel (blauw)en de aarde (groen). De vervloeiende kleuren van blauw en groen geven beweging aan, het ontvangen en doorgeven is dynamisch. De kleur ‘rood’ staat centraal en symboliseert de liefde. De blauwe arm staat voor het hemelse, de geestelijke kant van de mens, het deel dat verbonden wordt met de hemel. De groene arm staat voor de stoffelijke, natuurlijke kant van de mens, dat deel dat verbonden wordt met de aarde. De mens is een geestelijk wezen dat op de aarde leeft.

Hij ontvangt het leven, liefde en genade van God en mag dat doorgeven aan de schepping in het algemeen en aan de mensen om hem heen in het bijzonder. De diepere symboliek, de abstracte figuur, is zoals Jezus; de middelaar tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. De rode kleur verwijst in dit verband enerzijds naar zijn bloed, dat Hij gaf voor ons en anderzijds naar het leven dat uit Hem is. De lichtblauwe lijnen aan de bovenkant verwijzen naar het kruis, het centrale symbool van Christus, de definitieve overwinning op de satan en op de dood en de verzoening tussen God en de mens. Verder is het logo opgebouwd uit twee cirkels die elkaar snijden. Deze cirkels staan voor de eeuwigheid en voor het verbond dat God in Jezus met ons sluit en waarin wij samen onze Schepper ontmoeten.