Leiding

De leiding van de gemeente is in handen gelegd van oudsten die samen het oudsten-team en het bestuur vormen. Een van de oudsten Krijn Dijkema is tevens voorganger van de gemeente. Het oudsten-team bestaat verder uit Wolbert van Wageningen en Koos Stoppels.

Momenteel maken ook twee adspirant-oudsten, Ronald Ritsema en Reinder Meerveld deel uit van dit team.
Vanuit de oudsten zijn taken gedelegeerd aan de zgn. bestuurscommisisie die liggen op het terrein van het zakelijk besturen en organiseren. Deze commissie heeft o.a. financiële, organisatorische, administratieve en technische zaken onder haar hoede genomen.

 

Vragen of opmerkingen? Stuur een berichtje naar ons!