Wat wij geloven

De EGTB kleurt een klein onderdeeltje van de grote en bonte lappendeken van kerkelijk Nederland. De christelijke kerken in ons land worden globaal vaak onderverdeeld in enerzijds de zgn. traditionele, van oudsher bestaande kerken zoals bijv. de Katholieke Kerk en de Gereformeerde en Hervormde Kerken (nu PKN) en aan de andere kant de zgn. evangelische groepen zoals (vrije) baptisten-, pinkster- en (volle) evangelie-gemeenten enz..

Deze evangelische groepen hebben hun wortels in het protestantisme en zijn in de 19e en 20e eeuw ontstaan uit een reactie op diverse ontwikkelingen binnen de protestantse kerk. Hoewel de EGTB het beste is te plaatsen in de laatstgenoemde stroming en wij eigen kenmerkende geloofswaarden uitdragen, voelen wij ons sterk verbonden met andere (plaatselijke) kerkgemeenschappen. Om die reden werkt onze gemeente graag en regelmatig op allerlei terrein samen met andere kerken in onze regio.

Benieuwd op welke manier de EGTB naar "De Bijbel" of "de Heilige Geest" kijkt? Of juist geïnteresseerd in onze visie op de doop? Klik dan op een van de onderstaande ondewerpen

Basiselementen Bekering en wedergeboorte De doop 

De vervulling met de Geest Opdragen van kinderen Geven