Geven

Collectezakken gebruiken we niet en over geld hebben we het binnen onze gemeente niet vaak. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten of wil je een gift geven?

Geven

Collectezakken gebruiken we niet en over geld hebben we het binnen onze gemeente niet vaak. Heel soms houden we een collecte voor een speciaal project of doel. We nemen simpelweg aan dat alle betrokken EGTB-ers willen helpen om samen de kosten van de gemeente te dekken. We gaan er hierbij van uit dat ieder hierin naar draagkracht bijdraagt. De meeste betrokken mensen helpen de kosten van de gemeente te dragen door iedere maand een bedrag over te maken. Dat is geen verplichting maar wel nodig. De kosten die worden gemaakt zijn onder te verdelen in kosten voor het gebouw , jeugd- en kinderwerk , ondersteuning van (zendings-) projecten, diakonaal werk, gastvrijheid (bijv. de koffie na de dienst etc.), samenkomsten (licht- , media- en geluidstechniek ) en onderwijs ( gastsprekers, seminars etc.) . We hebben een ANBI erkenning, wat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Zie ook onze ANBI pagina. De controle van de financiën wordt jaarlijks gedaan door een wisselende samenstelling van tweetallen die een kascommissie vormen. Zij hebben inzage in alle financiën. De gemeenteleden krijgen jaarlijks een samenvatting gepresenteerd van de jaarrekening en de vastgestelde begroting voor het nieuwe jaar.

Rekeningnummer EGTB; NL03RABO0363760962