Samenkomst

Kom je voor het eerst in onze gemeente of ben je nieuwsgierig? Dan is het handig wat meer informatie te hebben over hoe de dienst georganiseerd is.

Samenkomst
  • Iedere zondag om 10.30 uur in ‘t Buurhoes Ten Boer
  • Praise en aanbidding o.l.v. van een team van musici en zangers
  • Inspirerende prediking
  • In de morgendienst kinderwerk-programma voor alle kinderen t/m groep 8 en oppas voor de kleinsten
  • Na afloop tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee… en
  • Altijd gelegenheid voor persoonlijk gebed en pastorale (na-)zorg.
  • De diensten duren doorgaans ongeveer anderhalf uur.

De prediking is meestal eenvoudig, sterk persoonlijk gericht en gaat vaak vergezeld van een oproep voor toewijding aan de Heer. Lofprijzing en aanbidding vormen belangrijke aspecten in onze samenkomsten. We prijzen en aanbidden in gebeden, maar vooral ook in liederen, waarbij er vrijheid is hieraan uitdrukking te geven zoals ieder dat voor zichzelf fijn vindt. De één zal staan, de ander zitten, de één heft tijdens het zingen de handen op en de ander klapt in de handen. Waar het om gaat, is de houding van het hart, de uitingsvorm is daaraan ondergeschikt. Soms wordt er in de samenkomst gelegenheid aan de aanwezigen gegeven om hardop een kort (dank-) gebed uit te spreken.

Wij geloven in het werk van Gods Geest door mensen heen. Als EGTB willen wij, volgens Bijbelse opdracht ons hiervoor open stellen. Wel is hierbij diezelfde Bijbel in alle opzichten onze toetssteen. In sommige diensten kan de gemeente worden uitgenodigd om een persoonlijk van God gekregen indruk, beeld, tekst of gedachte ter bemoediging, aansporing of tot troost door te geven.

Wil je meer informatie lees dan de uitgebreide brochure “EGTB – Identiteit, Visie en Koers. Hierin wordt dieper ingegaan op onze geloofsbasis, onze organisatie, onze activiteiten en onze uitgangspunten en doelstellingen.

Wij zouden het fijn vinden om je in een van onze diensten te mogen verwelkomen.