ANBI

De EGTB (Evangelische Gemeente Ten Boer) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan de EGTB aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de EGTB vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting. De EGTB heeft een eigen inschrijving in het ANBI-register onder de naam ‘Evangelische Gemeente Ten Boer’ o.v.v. RSIN 808208524.

In het ANBI-document staan de gegevens vermeld die betrekking hebben op de ANBI-registratie. Naast een inhoudelijk deel zijn ook de cijfers opgenomen van het laatste verslagjaar en de begroting voor het komende jaar.

Geven

Wij zijn blij met je bijdrage, of het nu een incidentele gift, maandelijkse bijdrage! Op deze manier bouw je ook mee aan Gods Koninkrijk.

Het rekeningnummer van de EGTB waar je een gift naar toe kunt overmaken is:
IBAN: NL03 RABO 0363 7609 62 t.n.v. Evangelische Gemeente Ten Boer

 

Klik op de QR-code voor Ideal

Is de EGTB transparant in de financiën?

Elk jaar wordt door de leiding van de EGTB een begroting gepresenteerd aan de leden van de gemeente. De penningmeester draagt zorg voor een ordelijke administratie en ziet toe op de ontvangsten en uitgaven. De ‘kascontrolecommissie’ beoordeelt jaarlijks de financiële processen en brengt hierover verslag uit aan de gemeente.

Wat wordt er betaald van de bijdragen?

De bijdragen worden gebruikt om de kosten van de gemeente te betalen. Denk hierbij aan de kosten van het gebouw, vrijwilligersvergoeding, betaalde krachten, koffie en thee na de dieansten, materiaal voor het kinderwerk, Alpha cursussen, gemeenteprojecten en het financieel ondersteunen van zendelingen.

Is mijn gift aftrekbaar voor de belasting?

Ja, de EGTB heeft een ANBI-status. Je bijdrage is dus aftrekbaar voor de belasting. Zie hiervoor ook het ANBI register op de site van de Belastingdienst. Meer informatie over ANBI kun je vinden op www.anbi.nl.