Gebed en ontmoeting

13 september 2020
19:00 tot 20:00

13 september 2020
19:00 tot 20:00
Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum
Gaykingastraat 17
Ten Boer

"Maarten Luther zei: Bidden is de ademhaling voor de gemeente."

Je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder te ademen. God is er naar op zoek, om met ons een diepe relatie te hebben. God wil graag horen wat je bezig houdt... je moeilijkheden, de fijne dingen, je zorgen, je pijn, je verdriet, en al je vragen. Hij wil graag, dat jij hem leert kennen en dat je jezelf beter leert begrijpen. Dat je wordt zoals Hij jou bedoeld heeft. Dat kan alleen, wanneer je leert om niet alleen je gebeden uit te spreken, maar ook te luisteren naar wat God tegen jou wil zeggen. Bidden is dus een vorm van twee-richtings verkeer.

Naast het persoonlijk gebed is het ook goed om samen te bidden!

In onze gemeente geven wij tijdens de diensten graag ruimte om hardop een gebed uit te spreken. Iedere zondagavond is er een gebedsuur waarin we voorbede doen voor alles wat ons bezig houdt. Daarnaast wordt er een maandelijkse gebedsbrief uitgegeven waarin gebed wordt gevraagd voor allerlei actuele zaken van binnen en buiten de gemeente.

Vragen of opmerkingen? Stuur een berichtje naar ons!


Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum
Gaykingastraat 17
Ten Boer