Koffieproat

29 januari 2020
10:00 tot 11:00

29 januari 2020
10:00 tot 11:00
Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer

Al ongeveer 4 jaar is er iedere woensdagochtend  koffieproat  in het Buurhoes. De opzet voor deze koffieproat is: het netwerk vergroten van de gasten die er komen, mensen samen in contact brengen zodat ze ook buiten de koffieproat om met elkaar afspreken. Hiermee kun je eenzaamheid een stuk terugdringen. Er komen per ochtend tussen de acht en viertien personen gezellig een bakje halen. 1x in de maand wordt er samen gekookt. En 1x in de maand doen we iets creatiefs. Denk hierbij aan schilderen onder begeleiding, bloemschikken en andere creatieve activiteiten. In de hal zijn iedere woensdag de biljarters hun spel aan het spelen. Het is voor de gasten die er komen een waardevolle ontmoeting. Een lach maar ook soms een traan wisselen elkaar af op zo’n ochtend.
Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom in het Buurhoes


Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer