Samenkomst - Spreker Harry Brouwer

8 december 2019
10:30 tot 12:00

8 december 2019
10:30 tot 12:00
Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer

Oudste van dienst      Pieternel Pelleboer

Zangleiding                Tineke Ritsema

Ministry                      Marga en Geja 

Beheer                       Fokke 

Corvee                       Kring Uithuizen


Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer