Samenkomst - Spreker Sven Dekker

27 oktober 2019
10:30 tot 11:00

27 oktober 2019
10:30 tot 11:00
Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer


Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer