Bijbelstudie avond - Frits Kruizinga

13-03-2019
20:00 tot 22:00

Het evangelie in het Oude testament, het fundament van het christelijk geloof voor vandaag.
De God en schepper leren kennen en jezelf ontdekken in je ongehoorzaamheid en veroordeling.
De weg van verlossing al voor de schepping gebaand.

13-03-2019
20:00 tot 22:00
Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer

Het evangelie in het Oude testament, het fundament van het christelijk geloof voor vandaag.
De God en schepper leren kennen en jezelf ontdekken in je ongehoorzaamheid en veroordeling.
De weg van verlossing al voor de schepping gebaand.


Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum Ten Boer
Gaykingastraat 17
Ten Boer