Doopdienst - spreker Wolbert van Wageningen

19 juni 2022
10:30 tot 12:00

19 juni 2022
10:30 tot 12:00
Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum
Gaykingastraat 17
Ten Boer

Locatie
Buurhoes Ontmoetingscentrum
Gaykingastraat 17
Ten Boer